Mediji

Fotogalerija | Video | Intervjui | Press
05 Jan
Sretan Božić

Objavio: Veb Admin | Objava: 36 | 05. 01. 2021 | 10:01 |

U Ime Sindikata Granične policije BiH i svoje lično ime želim Vam sretan Božić.

30 Dec
Sretana Nova godina

Objavio: Veb Admin | Objava: 35 | 30. 12. 2020 | 23:57 |

U Ime Sindikata Granične policije BiH i svoje lično ime želim Vam sretnu i uspješnu Novu godinu.

23 Dec
Sretan Božić i Nova godina

Objavio: Veb Admin | Objava: 34 | 23. 12. 2020 | 21:41 |

U Ime Sindikata Granične policije BiH i svoje lično ime želim Vam sretan Božić i Novu godinu.

18 Sep
SSPOuBiH ZAKLJUČIO UGOVOR O POKRETANJU INICIJATIVE ZA OCJENU USTAVNOSTI PRED USTAVNIM SUDOM REPUBLIKE SRPSKE

Objavio: Veb Admin | Objava: 33 | 18. 09. 2020 | 21:05 |

Dana 18.09.2020.godine u Banja Luci održan je sastanak Upravnog odbora Saveza Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojoj je potvrđena ranija Odluka o pokretanju ocjene ustavnosti odredbi člana 132. Stav 2.i 136a. Zakona o policiji i unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje se odnose na penzionisanje i način obračuna penzije za policijske službenike Miniustarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a kojim nisu obuhvaćeni policijski službenici koji rade u policijskim organima na nivou države, a imaju prebivalište na području Republke Srpske. U proteklih godinu dana, koliko je prošlo od usvajanja izmjena Zakona o policiji i unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavnici Saveza Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i sva tri Sindikata na nivou Bosne i Hercegovine poduzeli su niz aktivnosti s ciljem otklanjanja diskriminacije policijskih službenika sa prebivalištem na području Republike Srpske prilikom obračuna penzije, međutim navedene aktivnosti i pored mnogobrojnih obećanja nadležnih nisu urodile plodom. Iz navedenih razloga a sve sa ciljem zaštite članova Sindikata koji čine Savez, donesena je Odluka pokretanju inicijative ocjene ustavnosti izmjenjenih odredbi Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske koje su stvorile pomenutu diskriminaciju. Istog dana nakon navedenog sastanka Upravnog odbora, na osnovu donesene Odluke predsjednik Saveza Dragan Krvavac je sa advokatom Kljajić Klaudijom iz Banja Luke zaključio Ugovor i istu opunomoćio da zastupa SSPOuBiH pred Ustavnim sudom Republike Srpske. Prema potpisanom Ugovorom ista se obavezuje da u roku od 10 dana Ustavnom sudu Republike Srpske podnese inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbi člana 132. stav 2. i 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske. Predstavnici Sindikata će nastaviti i sa drugim aktivnostima na riješavanju navedenog problema.

31 Jul
Sretan Kurban Bajram

Objavio: Veb Admin | Objava: 32 | 31. 07. 2020 | 14:21 |

Svi pripadnicima Granične policije Bosne i Hercegovine islamske vjeroispovjesti želimo sretan Kurban Bajram.

7 Jun
Održana sjednica Upravnog odbora SSPO u BiH

Objavio: Veb Admin | Objava: 31 | 05. 07. 2020 | 15:59 |

Dana 03.06.2020 godine u prostorijama državne Agencije za istrage i zaštitu, nakon dužeg vremenskog perioda izazvane pandemijom, održan je sastanak Upravnog odbora SSO u BiH, odnosno redovnu sjednicu na kojoj su se razmatrana veoma značajna pitanja za uposlene u policijskim Agencijama. Predsjednik Saveza sindikata Krvavac Dragan upoznao je članove Upravnog odbora o poduzetim aktivnostima, sastancima i nastalim troškovima u radu Saveza u proteklom periodu nakon čega je u skladu sa obavezom iz Statuta razmatran nacrt prijedloga o finansiranju Saveza sindikata. Uz kraću diskusiju usvojena su načela pomenutog Pravilnika te ostavljeno dodatno vrijeme članovima Upravnog odbora iz Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela za dodatno usaglašavanje unutar svog Sindikata, nakon čega će isti biti upućen Skupštini Saveza u formi prijedloga na dalju proceduru. Predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini Krvavac Dragan prezentovao je i Plan rada Saveza za 2020. godinu, prema kojem su utvrđeni sledeći prioriteti: rješavanje problema diskriminacije policijskih službenika sa prebivalištem u RS prilikom penzionisanja, usvajanje i primjena metodologije za napredovanje kroz platne razrede, pregovori i zaključivanje kolektivnog ugovora za državne službenike, pregovori i zaključivanje kolektivnog ugovora za policijske službenike, poboljšanje materijalno-pravnog statusa uposlenih kao stalna zadaća utvrđena Statutom. U daljem radu Upravni odbor je analizirao sve pojedinačne odredbe prijedloga nacrta kolektivnog ugovora za policijske službenike te uz minimalne korekcije utvrdio konačan prijedlog istog koji će nakon tehničke korekcije i uređenja biti upućen u Vijeće ministara sa zahtjevom za otpočinjanje pregovora. Napominjemo da je nacrt kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u proceduru upućen krajem 2019. godine zajedno sa Sindikatom državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Sindikatom Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Zamjenik predsjednika Perić Nenad upoznao je članove Upravnog odbora o poduzetim aktivnostima na rješavanju problema penzionisanja policijskih službenika sa prebivalištem u RS te predložio da se angažuje advokat koji će pokrenuti apelacije pred Ustavnim sudom RS. Navedeni prijedlog je jednoglasno prihvaćen te od strane Odbora zadužen Perić Nenad da obavi konsultacije sa advokatima na području Banja Luke i pripremi procjenu finansijskih sredstava koje je neophodno obezbijediti za pomenuti postupak. Sve odluke na današnjoj sjednici Upravnog odbora Saveza sindikata donesene su jednoglasno a istoj su pored članova Upravnog odbora prisustvovali i predsjednici Sindikata SIPA-e, GP BiH i DKPT.

7 Jun
Iskrene čestitke povodom 20 godina od osnivanja Granične policije Bosne i Hercegovine

Objavio: Veb Admin | Objava: 30 | 05. 07. 2020 | 15:58 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Poštovane kolegice i kolege. U ime Sindikata Granične policije Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime svim zaposlenim u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine upućujemo iskrene čestitke povodom 20 godina od osnivanja Granične policije Bosne i Hercegovine. Dana 06.06.2000 godine formiranjem prve Jedinice GP BiH, Jedinice GP Aerodrom Sarajevo sa operativnim radom počela je Državna granična služba. Proces preuzimanja poslova nadzora i kontrole prelaska državne granice od entitetskih i kantonalnih MUP-ova tekao je postepeno skoro dvije godine. Iako relativno kratko egzistira, Granična policija Bosne i Hercegovine je izrasla u respektabilnu policijsku agenciju priznatu kako u zemlji, tako i u inostranstvu, zahvaljujući svim zaposlenim koji su kroz svoje lične primjere i zalaganje doprinijeli tome. Svjesni koliko je odgovoran i stresan policijski posao koji obavljate za Graničnu policiju BiH, a posebno za Vas koji svoju dužnost svakodnevno obavljate na graničnim prelazima i u nadzoru državne granice, teška vremena nisu počela sa pojavom korona virusa, već mnogo ranije sa dolaskom migranata na naše granice i sa svim izazovima sa kojim se susrećete u svom svakodnevnom radu. Želimo da izrazimo zahvalnost i odamo priznanje svim zaposlenim za trud i zalaganje koji su pružali i pružaju u ovim izuzetno teškim vremenima, profesionalno i savjesno obavljajući svoje poslove i radne zadatke, časno i ponosno noseći uniformu Granične policije Bosne i Hercegovine.

17 Apr
Preduzeće Dr. Pasha doo Sarajevo uručilo donaciju Sindikatu Granične policije BiH

Objavio: Veb Admin | Objava: 29 | 16. 04. 2020 | 12:31 |

Na molbu Sindikata Granične policije BiH za donaciju sredsta za dezinfekciju odazvalo se preduzeće “Dr.Pasha” doo Sarajevo koje je Sindikatu doniralo 200 komada bočica ručno pripremljenog “Gela ze dezinfekciju ruku” u pakovanjima po 120 ml. Preduzeće “Dr. Pasha” doo se bavi isključivo proizvodnjom prirodne kozmetike, a nastalo je iz ambicije i težnje za povratak organskom tretmanu kože. Pojavom korona virusa na našem području isti su pokazali humanost i društvenu odgovornost te svoju proizvodnju preorjentisali na proizvodnju Gela za dezinfekciju ruku kako bi pomogli građanima da sačuvaju svoje zdravlje. Sindikat Granične policije BiH se ovom prilikom zahvaljuje menadžmentu preduzeća “Dr.Pasha” i svim zaposlenim na vrijednoj donaciji koja će pomoći očuvanju zdravlja uposlenih u GP BiH i naših porodica.

17 Apr
Sindikat Granične policije BiH putem preduzeća ITR d.o.o Sarajevo obezbijedio dodatnu količinu sredstava za dezinfekciju

Objavio: Veb Admin | Objava: 28 | 16. 04. 2020 | 12:30 |

Sindikat Granične policije BiH u nedostatku zaštitne opreme za policijske službenike i uposlene u Graničnoj policiji, uputio je molbu na adresu firme ITR doo Sarajevo, koji su se odazvali pozivu i donirali 200 litara sredstva za dezinfekciju ( SUPER 20 ) SGP BiH Preduzeće ITR d.o.o. Sarajevo koje se bavi proizvodnjom, trgovinom i distribucijom dezinfekcionih sredstava na bazi hlordioksida po licenci njemačke kompanije „Kyrochem GmbH“, odazvalo se na poziv Sindikata Granične policije BiH te za potrebe uposlenih u našoj Graničnoj policiji doniralo 100 litara univerzalnog sredstva Dioxa Activ Supra All, u pakovanju 20×5 litara, namijenjenog za dezinfekciju ruku, predmeta i površina. Prema deklaraciji proizvoda Dioxa Activ Supra All predstavlja idealno sredstvo za brzu, efikasnu i jednostavnu dezinfekciju ruku, svih površina i predmeta koji dolaze u direktan kontakt sa kožom (npr. rukohvata, pribora za jelo, stolova, radnih površina/ploča, toaleta itd.). Sindikat Granične policije BiH se ovom prilikom u ime svojih članova i svih zaposlenih u Agenciji zahvaljuje gospodinu Jukić Suadu na iskazanoj humanosti kroz donaciju koja će u velikoj mjeri doprinijeti očuvanju našeg zdravlja i zdravlja naših porodica.

16 Apr
Firma Sarajevska pivara iz Sarajevo donirala 200 litara dezinfekcionog sredstva Sindikatu GP BiH.

Objavio: Veb Admin | Objava: 27 | 16. 04. 2020 | 12:28 |

Sindikat Granične policije BiH u nedostatku zaštitne opreme za policijske službenike i uposlene u Graničnoj policiji, uputio je molbu na adresu firme Sarajevska pivara iz Sarajevo, koji su se odazvali pozivu i donirali 200 litara sredstva za dezinfekciju ( SUPER 20 ) SGP BiH. Sarajevska pivara je svoje kapacitete usljed borbe protiv širenja pandemije koronavirusa preusmjerla za potrebe građana i dobrobit zajednice, te počela s proizvodnjom i distribucijom novog sredstva za dezinfekciju pod nazivom Super 20. Novi proizvod je efikasan u borbi protiv virusa, ali i drugih mikroorganizama kao što su: bakterije, kvasci, gljivice i spore u domaćinstvima, ali i u radnim okruženjima. Radi se o vrlo učinkovitom oksidirajućem i ekološki prihvatljivom sredstvu na bazi persirćetne kiseline koje eliminiše 99,9% virusa i bakterija, čija je primjena moguća na velikom broju površina, a vremensko djelovanje u kojem postiže rezultate je kratko. Sindikat GP BiH u ime policijskih službenike i svih uposlenih u GP BiH, ovim putem se zahvaljuje na donaciji firmi menadžmentu preduzeća Sarajevska pivara i svim zaposlenim koji su prepoznali važnost posla koji policijski službenici GP BiH obavljaju u cilju zaštite zdravlja svih građana BiH, a koja će pomoći očuvanju zdravlja uposlenih u GP BiH i naših porodica.

30 Mar
Posteljine ba je donirala 200 komada višekratnih maski.

Objavio: Veb Admin | Objava: 26 | 30. 03. 2020 | 19:13 |

Sindikat Granične policije BiH u nedostatku zaštitne opreme za policijske službenike i uposlene u Graničnoj policiji, uputio je poziv na adresu firme Posteljina ba iz Sarajeva. Pozivu se odazvala direktorica kompanije Aida Džakmić, koja je za SGP BiH donirala 200 komada višekratnih maski. Sindikat GP BiH ovim putem se zahvaljuje na donaciji komapaniji Posteljine ba.

30 Mar
Kompanija GRIZELJ d.o.o Sarajevo je donirala 50 litara dezinficijensa Antivirin plus.

Objavio: Veb Admin | Objava: 25 | 30. 03. 2020 | 19:12 |

Dana 30.03.2020 godine na molbu Sindikata GP BiH komapnija Grizelj d.o.o Sarajevo sa vlasnikom Tomislavom Grizeljom na čelu se odazvala pozivu i donirala 50 litara visoko aktivnog dezinficijensa virucidnog djelovanja, uz obećanje da će u skladu sa mogućnostima nastaviti podržavati inicijativu Sindikata. Sindikat GP BiH ovim putem se zahvaljuje na donaciji komapaniji GRIZELJ d.o.o Sarajevo.

30 Mar
ASA osiguranje je donirala 500 komada maski i 500 komada rukavica Sindikatu GP BiH.

Objavio: Veb Admin | Objava: 24 | 30. 03. 2020 | 19:11 |

Dana 30.03.2020 godine ASA osiguranje je donirala 500 komada maski i 500 komada rukavica Sindikatu GP BiH. Sindikat GP BiH ovim putem se zahvaljuje našim partnerima iz ASA Osiguranje doo Sarajevo, koji su prepoznali važnost posla koji policijski službenici GP BiH obavljaju u cilju zaštite zdravlja svih građana BiH, na donaciji za policijske službenike i uposlene u GP BiH.

20 Mar
Pojava Korona virusa ( COVID-19 )

Objavio: Veb Admin | Objava: 23 | 20. 03. 2020 | 15:41 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Poštovani! Cijenjeći aktivnosti koje je Granična policija BiH preduzela u svrhu sprečavanja širenja COVID - 19 corona virusa, smatramo da nisu dovoljno ispoštovane mjere i preporuke kriznih štabova, prevashodno se to odnosi na omogućavanje odsustva rizičnim grupama ( lica preko 60 godina, osobe sa problemima respiratornih organa, i sl. ), roditeljima koji imaju maloljetnu djecu starosti do 11 godina omogućavanje odsustva sa posla jednog od roditelja ukoliko oba rade, te je potrebno naredbu o preduzimanju mjera u GP BiH izmijeniti na način da se posebno propiše odsutvo ovih lica kojima će biti evidentirano odsustvo kao opravdano dosustvo, s tim da je potrebno upoznati iste ili potpisivanjem izjava da u slučaju davanja lažnih podataka odgovarati materijalno, disciplinski i krivično. Također naredbom nije predviđen način obavještavanja o moguće inficiranom službenicima radi upoznavanja svih onih sa kojima su bili u doticiju radi sprečavanja širenja eventualne zaraze kako na druge službenike tako i na članove domaćinstva. Osim toga smatramo veoma neprofesionalno, nekorektno i krajnje neodgovorno ponašanje određenih pojedinaca i rukovodilaca osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica kod kojih se pojavila mogućnost inficiranja službenika obzirom da su na neki način bili u doticaju sa osobama koje su zaražene COVID – 19 ili sa osobama iz bližeg okruženja, neobavještavajući druge organizacione jedinice ili lica sa kojima je mogao ili bio u bliskom kontaktu. Smatramo da u kontekstu gore navedenog postupanje odnosno nepostupanja odgovornih lica u organizacionim jedinicama treba posebno proispitati radi utvrđivanja da li su svojim činjenjem ili ne činjenjem počinili povrede službene dužnosti. O svim produzetim aktivnostima i utvrđenom činjeničnom stanju potrebno je da nas obavijestite. Još jednom apelujemo da se kontinuirano vrši dezinfekcija svih službenih prostorija kako na graničnim prelazima tako i u sjedištima organizacionih jedinica, da se hitno izvrši nabavka neophodne zaštitne opreme, da se omogući putem nadležnih organa prioriteno za potecijalno ugrožene službenike GP BIH testiranje na COVID-19, kao i preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji na zaštiti zdravlja svih službenika u GP BIH. Smatramo da je krajnje vrijeme da se svi shvatimo krajnju ozbiljnost situacije podizanjem svijesti o situaciji, kao i odgovornost svih službenika ne samo onih na graničnim prelazima i u nadzoru državne granice koji svojim zadnjim atomima snage bore se kako sa COVID -19, tako i već skoro tri godine sa ilegalnim migracijama, tako i onih u sjedištima organizacionih jedinica. S poštovanjem, PREDSJEDNIK SINDIKATA, dipl. iur Emir Tanović

20 Mar
Otvoreno pismo svim europskim šefovima vlada i europskim institucijama

Objavio: Veb Admin | Objava: 22 | 20. 03. 2020 | 15:32 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Poštovani europski šefovi vlada, Potpuni utjecaj Koronavirusa osjeća se sada u Europi. Trenutno nije moguće utvrditi posljedice toga, niti koliko će trajati. Čini se da svaka država ima svoju strategiju kako odgovoriti, od smanjenja socijalnog kontakta (socijalnog distanciranja) do potpunog zatvaranja. Sada je jasno da će to imati veliki utjecaj na cijelo društvo. Činjenica je da će se od pripadnika niza vitalnih zanimanja očekivati da nastave raditi svakodnevni posao na uobičajeni način, ili će se od njih tražiti da rade još više.Zapravo su to izričito zatražili svi europski šefovi vlada. Policija je jedno od tih vitalnih zanimanja. Očekuje se da će policija učinkovito obavljati svoju dužnost. Nadalje, oni imaju zakonsku obvezu to učiniti. U EPU-u smo posebno zabrinuti zbog ovoga. Napokon, policijski službenici nisu imuni i dio su visoko rizične skupine za koju postoji veći rizik od dobivanja i širenja Koronavirusa tijekom obavljanja svojih dužnosti. Podaci koje je nedavno prikupio EPU pokazali su da je u velikom broju europskih zemalja akutni nedostatak zaštitne opreme za policijske službenike. Nadalje, broj policijskih službenika u Europi zaraženih virusom Korona se povećava.To je vrlo uznemirujuće i može dovesti do opasne situacije s velikim posljedicama. EPU žurno apelira na glavnu odgovornost – a to je da sve pojedine zemlje i Europa u cjelini moraju poduzeti odgovarajuće mjere za optimalnu zaštitu svih policijskih službenika diljem Europe. Savjetujemo mapiranje, koordinaciju i olakšavanje - a potom i provođenje – sve to na europskoj razini. Konkretno, smatramo da bi u tome trebala imati vodeću ulogu Europska komisija. EPU već neko vrijeme tvrdi da treba posvetiti više pažnje kapacitetima policijskih snaga da jamče sigurnost u vrijeme krize. Ali isto tako upozoravamo i o odgovarajućoj opremi, uniformama i obuci, kao i sigurnosti da se poštuju ustavna (socijalna) prava utvrđena Europskom socijalnom poveljom. Dolazak Koronavirusa opet je pokazao da postoji alarmantni manjak kapaciteta i zaštitne opreme unutar europskih policijskih snaga, što je dovelo do situacije u kojoj je jamčenje sigurnosti sve teže. Radno opterećenje policijskih službenika već se povećalo na neopravdanu razinu posljednjih godina, kao rezultat izvanrednih situacija s kojima se suočava društvo, uključujući prijetnju terorizmom, migrantske tokove, podrivanje, policijski kapacitet, radno opterećenje, Koronu itd. To zahtijeva brzu reformu europskog policijskog sustava.EPU poziva sve europske šefove vlada i europske institucije da razmisle o vremenu nakon Koronavirusa i važnim koracima koji se moraju poduzeti kako bi se osiguralo da policijske snage u Europi mogu djelovati na odgovarajućoj razini. Europska policijska unija (EPU) spremna je dati vrijedan doprinos ovom procesu. S poštovanjem, Gerrit van de Kamp Predsjednik Europske policijske unije (EPU) Predsjednik policijskog sindikata ACP (Nizozemska), 19.3.2020.

08 Mar
8. mart

Objavio: Veb Admin | Objava: 21 | 08. 03. 2020 | 08:30 |

Sindikata Granične policije Bosne i Hercegovine upućujemo Vam najiskrene čestitke.

28 Feb
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH pozvao na razgovor predstavnike reprezentativnih Sindikata na sastanak

Objavio: Veb Admin | Objava: 20 | 28. 02. 2020 | 15:53 |

Iz kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH gospodina Zorana Tegeltije, savez Sindikata policijskih organa u BiH je dana 27.02.2020 godine zaprimio Poziv za sastanak koji će se održati dana 04.03.2020. godine u 10.00 časova u kabinetu predsjedavajućeg. Na sastanak su pozvani svi predstavnici reprezantativnih Sindikata, pored saveza Sindikata policijskih organa u BiH tu su i predstavnici Sindikata državnih službenika i zaposlenika, kao i predstavnici Sindikata Uprave za indiretno oporezivanje. U proteklom periodu ostvarena je dobra saradnja navedena tri Sindikata i iskreno se nadamo da će se ona nastaviti, jer kod zajedničkih nastupanja kod poslodavca nam je potrebno jedinstvo i snaga naših Sindikata.

20 Feb
Zahtjev za izjednačavanja prava policijskih službenika

Objavio: Veb Admin | Objava: 19 | 20. 02. 2020 | 09:27 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Savez sindikata policijskih organa u BiH danas je na adresu 13 institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine dostavio zahtjev za izjednačavanje prava policijskih službenika u policijskim organima BiH, sa prebivalištem na podrucju Republike Srpske, prilikom obračuna penzije sa drugim policijskim službenicima na svim nivoima koji Vam prenosimo u cijelosti.

20 Feb
Obavijest za javnost za članstvo Sindikata Granične policije BiH

Objavio: Veb Admin | Objava: 18 | 20. 02. 2020 | 09:11 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Obavjest za javnost i članstvo Sindikata Granične policije BiH, povodom pojedinih medijskih nastupa. Obavjest dostavljamo u cijelosti ...

14 Jan
Obavijest za članstvo

Objavio: Veb Admin | Objava: 17 | 14. 01. 2020 | 23:41 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Obavještavamo članstvo da se dana 08.01.2020. godine Savezu Sindikata policijskih organa u BiH, obratilo Ministarstvo financija i trezora BiH sa prijedlogom, Odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2020 godinu koja se utvrđuje u skladu sa članom 7. stav 1. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Predložena visina osnovice za 2020 godinu, iznosi 498,10 KM. U vezi sa navedenim, Sindikat se obratio nadležnom Ministarstvu sa mišljenjem koje Vam dostavljamo u prilogu teksta.

25 Dec
Sretan Božić

Objavio: Veb Admin | Objava: 16 | 25. 12. 2019 | 08:57 |

Sretan Božić svim pripadnicima Granične policije, katoličke vjeroispovjesti želi Sindikat Granične policije Bosne i Hercegovine.

16 Dec
Dopis sindikatu MUP-a Crne Gore povodom tragične smrti kolege prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka

Objavio: Veb Admin | Objava: 15 | 16. 12. 2019 | 08:55 |

Ovim putem u ime članova Sindikata Granične policije BiH izražavam vam duboko i naiskrenije saučešće povodom smrti pripadnika MUP-a Crne Gore, koji je prilikom izvršenja časnih poslova zaštite građana tragično nastradao. Iskreno saosjećajući u bolu koji vas je zadesio, u ime Sindikata Granične policije BiH i u svoje lično ime upućujem vam izraze dubokog saučešća. Vijest o smrti vašeg pripadnika, a našeg kolege policajca duboko nas je potresla i ovaj događaj, kao i događaji iz bliže prošlosti treba da budu svima nama opomena da živimo u vremenu kada je veoma teško, ali i časno biti policajac. Molimo da porodici ubijenog kolege izrazite naše saučešće i iskreno žaljenje radi gubitka njihovog člana porodice. Predsjednik Sindikata granične policije BiH: Tanović Emir

26 Sep
Način obračuna penzije od 5 najpovoljnijih godina za policijske službenike zajedničkih institucija

Objavio: Veb Admin | Objava: 14 | 26. 09. 2019 | 15:23 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Poštovani članovi Sindikata GP BiH i pripadnici Granične policije BiH, Ovim putem Vas obavještavamo da Sindikat intenzivno provodi aktivnosti u pravcu izjednačavanja prava policijskih službenika koji svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Republici Srpskoj, sa pravima policijskih službenika koji svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Federaciji BiH, a kroz usvajanje Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u RS, odnosno da se omogući policijskim službenicima koji su uposleni u policijskim organima na državnom nivou, koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj i kojima se doprinosi na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćuju u RS, na način da im se prilikom obračuna penzije uzima prosjek od 5 najpovoljnijih radnih godina u službi. SGP BiH je i prije donošenja prijedloga Zakona o dopuni Zakona inicirao određene aktivnosti kako bi se odredbe ovog Zakona primjenjivale i na policijske službenike u policijskim organima BiH na državnoim nivou, a koji svoja prava na penziju ostvaruju u RS. Napominjemo da je neophodno da se riješi prvi korak, odnosno usvoji Zakon o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u RS, kako bi se preduzimale druge konkretnije aktivnosti a koje bi se odnosile na izjednačavanje prava kod obračuna penzije i za policijske službenike uposlene u policijskim organima u BiH na državnom nivou, sa prebivalištem u RS, za koje se vrši uplata doprinosa prema Zavodu PIO RS. Zajedničkim aktivnostima sa Savezom Sindikata policijskih organa BiH smo doprinijeli da policijski službenici koji imaju prebivalište u Federaciji BiH i kojima se doprinosi uplaćuju prema Fondu PIO FBiH ostvare jednaka prava kod obračuna penzije kao i policijski službenici na nivou Federacije BiH. Dakle Sindikat svojim inicijativama aktivno doprinosi rješavanju tog pitanja. Ističemo da je novi način obračuna penzije od 5 najpovoljnijih godina za policijske službenike na nivou Federacije BiH također usvojen naknadno, nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima FBiH. Sindikat Granične policije BiH, Sindikati SIPA-e i Sindikat Državne agencije za istragu i zaštitu BiH samostalno kao i preko Saveza Sindikata policijskih organa u BiH će po usvajanju Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima u RS koji je u postupku usvajanja na narodnoj Skupštini RS, po hitnom postupku poduzeti sve neophodne aktivnosati u cilju uvođenja policijskih službenika sve tri policijske agencije na nivou BiH u ostvarivanje tih prava kod Fonda PIO RS na jednak način kao i u Federaciji BiH. Zahvaljujemo na razumjevanju i podršci.

19 Maj
Delegacija Sindikata granične policije BiH na sastanku na temu Minimum zaštite, za maksimalnu sigurnost

Objavio: Veb Admin | Objava: 13 | 19. 05. 2019 | 08:41 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Delegacija Sindikata granične policije BiH koju su predstavljali Tanović Emir, predsjednik sindikata i Dragan Matović zamjenik predsjednika na poziv EPU – Evropske policijske unije učestvovala je na sastanku na temu „Minimum zaštite, za maksimalnu sigurnost“, koja je održana 9.maja 2019 godine u mjestu Sibiu – Rumunija. Pored predstavnika sindikata GP BiH, sastanku su prisustvovali predstavnici policijskih sindikata u: Litvi, Latviji, Poljskoj, Bugarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Hrvatskoj, Španjolskoj, Austriji, Njemačkoj, Moldaviji i Rumunjskoj. Cilj ovog sastanka bio je skrenuti pozornost šefova država ili vlada na profesionalne, financijske i logističke probleme koji otežavaju rad policijskih struktura u Europi - vlasti izravno uključene u upravljanje javnim redom i sigurnosti, svakodnevne misije za građane i društva u cjelini. Sudionici su se osvrnuli na koncept podrške razvijene i podržane u posljednjih nekoliko godina na razini EU-a od strane EPU-a: "Minimalni standardi za maksimalnu sigurnost", koncept koji se fokusira na model minimalne zaduženosti - standard za policijske službenike, kao ljude koji poštuju zakon u prvom planu suzbijanja fenomena kriminala. U sklopu predmetne konferencije delegacija SGP BiH obavila razgovor sa predsjednikom Evropske policijske unije Gerrit van de Kampom u vezi problema sa kojima se susreće članstvo i Sindikat GP BiH. U cilju ostvarenja ciljeva koje sindikat GP BiH stavio pred sebe, Evropska policijska unija će pružiti maksimalnu podršku rukovodstvu Sindikata.

23 Apr
Dopis Sindikatu MUP-a RS, povodom tragične smrti pripadnika MUP-a Tubin Slađenka

Objavio: Veb Admin | Objava: 12 | 23. 04. 2019 | 09:56 | Pročitaj dopis u cjelosti ...

Ovim putem u ime članova Sindikata Granične policije BiH izražavam vam duboko i naiskrenije saučešće povodom smrti kolege Tubin Slađenka, pripadnika MUP-a Republike Srpske, koji je prilikom izvršenja časnih poslova zaštite građana tragično nastradao. Iskreno saosjećajući u bolu koji vas je zadesio, u ime Sindikata Granične policije BiH i u svoje lično ime upućujem vam izraze dubokog saučešća. Vijest o smrti vašeg pripadnika, a našeg kolege policajca duboko nas je potresla i ovaj događaj, kao i događaji iz bliže prošlosti treba da budu svima nama opomena da živimo u vremenu kada je veoma teško, ali i časno biti policajac. Molimo da porodici ubijenog kolege izrazite naše saučešće i iskreno žaljenje radi gubitka njihovog člana porodice.

08 Mar
8. mart

Objavio: Veb Admin | Objava: 11 | 08. 03. 2019 | 10:05

U ime Sindikata Granične policije Bosne i Hercegovine upućujemo Vam najiskrene čestitke.

28 Okt
Održana Skupština saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini

Objavio: Veb Admin | Objava: 10 | 28. 10. 2018 | 20:19

Dana 26.10.2018. godine u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu održana je redovna Skupština Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini. U radu Skupštine učestvovalo je 23 delegata iz sva tri Sindikata koji čine Savez. Nakon verifikacije delegata i usvajanja dnevnog reda uz kraću diskusiju jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu Upravnog odbora a potom i potvrđene promjene u sastavu Upravnog odbora Saveza. Tako su ispred Direkcije za koordinaciju policijskih tijela nakon promjena u matičnom Sindikatu u Upravni odbor Saveza, pored Kadrić Emina, imenovani Kosovac Edin i Branimir Kvrgić dok je ispred Sindikata SIPA-e, umjesto Lajšić Željka, imenovan Perić Nenad čime je Upravni odbor kompletiran nakon dužeg vremena. Također, zbog promjena u matičnim Sindikatima, imenovana su i dva nova člana Nadzornog odbora tako da će nadzorni odbor uz predsjednika Emira Tanovića iz Sindikata GP činiti i članovi Salan Haris iz Sindikata DKPT i Avram Darko iz Sindikata SIPA-e. Pod tačkom razno na prijedlog delegata usvojen je niz zaključaka koji predstavljaju smjernice i principe za dalji rad Upravnog odbora Saveza i to kako slijedi: 1. Izdvajanje uposlenih iz Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i donošenje novog zakona kojim će biti definisan obračun plata i naknada u organima za provedbu zakona po uzoru na zakonska rješenja za OSA-u i uposlene u Sudu i Tužilaštvu. 2. Objava usvojenog Pravilnika o uniformi, 3. Izmjene Zakona o policijskim sluzbenicima, 4. Priprema kolektivnog ugovora, 5. Povećanje toplog obroka, 6. Izmjena Odluke Vijeća ministara koja definiše obračun troškova prevoza, 7. Podrška inicijativi za poboljšanje statusa zaposlenika i državnih službenika uposlenih u policijskim agencijama, 8. Aktivniji rad Upravnog odbora u skladu sa odredbama Statuta. Povodom zločinačkog ubistva Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, policijskih sluzbenika MUP-a Kantona Sarajevo, delegati su minutom šutnje odali počast ubijenim te uputili izraze saučešća porodicama i kolegama u MUP-u Kantona Sarajevo.

26 Okt
Sindikat Granične policije BiH uputio saučešće porodicama

Objavio: Veb Admin | Objava: 9 | 26. 10. 2018 | 15:47

Sindikat Granične policije BiH izrazio je naiskrenije saučešće porodicama tragično stradalim kolegama, pripadnicima MUP-a Kantona Sarajevo, za vrijeme izvršenja poslova zaštite građana. Sindikat je zamolio sve koji mogu pružiti bilo kakve informacije u cilju izvršioca ovog događaja da se jave. "Takođe i ovim putem se obraćamo iako smo se i nebrojeno puta obraćali svim nosiocima političke vlasti da shvate koje posljedice proizilaze iz ovakvih postupaka kriminalnih aktivnosti upućenih prema policijskim službenicima, kako za pripadnike policijskih agencija tako za građane, a posebno (ne)sigurnost cijelog društva. Odnosno da preduzmu sve neophodne mjere kako bi zakonski u potpunosti omogućili zaštitu i sigurnost svih građana, jer je sigurnost čovjeka osnovni uslov za život čovjeka", navodi se u saopštenju Sindikata Granične policije BiH. Sindikat Granične policije BiH insistira na nosice Vlasti da najoštrije kažnjava napade na policiju.

16 Maj
Konferencija policijskih Sindikata, SIPE i GP BiH

Objavio: Veb Admin | Objava: 8 | 16. 05. 2018 | 16:51

U Sarajevu je dana 10.05.2018. godine, održana konferencija policijskih Sindikata SIPE i GP BiH, na temu „Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta bezbjednosti“. Konferenciji su prisustvovali policijski Sindikati iz regije, predstavnici ministarstva FMUP-a, predstavnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, spoljnotrgovačke komore, predstavnici medija. Kao organizatori konferencije pristupilo se prezentaciji turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, prezentovano je prisutnima koje su to bezbjednosni izazovi kod stranaca koji turistički borave u Bosni i Hercegovini odnosno od samog informisanja stranca putem medija prilikom određivanja odredišta, zatim obaveza stranaca prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu, pa do prava prilikom boravka. Prezentirani su statistički podaci o broju krivičnih djela učinjenih prema strancima u predhodnom periodu. Zaključak konferencije nakon prezentiranih podataka, da je Bosna i Hercegovina sigurna za turizam, da su bezbjednosne strukture, strancima na usluzi prilikom ostvarivanja njihovih prava prema važećem zakondavstvu BiH, te da Bosna i Hercegovina ima turističkih potencijala koji su zanimljivi turistima. Takođe, informišemo članstvo Sindikata da su istog dana održane sportske igre Sindikata SIPE da su na istim prisustvovale iz redova Sindikata granične policije dvije selekcije u malom fudbalu, jedna selekcija u košarci, te jedan predstavnik u stonom tenisu i streljaštvu. Selekcija sindikalne podružnice Granične policije Hum u malom fudbalu na igrama osvojila je treće mjesto.

01 Maj
Prvi maj, Međunarodni praznik rada

Objavio: Veb Admin | Objava: 7 | 01. 05. 2018 | 00:05

Povodom obilježavanja Prvog maja, Međunarodnog praznika rada u ime Sindikata Granične policije Bosne i Hercegovine upućujemo Vam najiskrene čestitke.

12 Apr
Sindikat Granične policije BiH, sportske igre u Sarajevu

Objavio: Veb Admin | Objava: 6 | 12. 04. 2018 | 10:21

Obavještavamo članstvo Sindikata granične policije BiH da će se dana 10.05.2018. godine u Sarajevu na prostoru sportsko-rekreativnog centra „Safet Zajko“ opština Novi Grad, održati Sindikalne sportske igre. Igre će se održavati u sledećim disciplinama: košarka, odbojka, stoni tenis, šah, gađanje i trčanje na 800 i 3200 metara. Svi zainteresovani članovi Sindikata mogu se prijaviti kod sindikalnih povjerenika najkasnije do 15.04.2018. godine.

10 Apr
Predstavnici SGP BiH na konferenciji EPU u Sofiji

Objavio: Veb Admin | Objava: 5 | 10. 04. 2018 | 17:47

Dana 04.04.2018. godine u Sofiji održana je konferencija EPU organizacije gdje je prezentiran projekat „Minimalni standardi za maksimalnu bezbjednost“. S obzirom da je naš Sindikat pridruženi član navedene organizacije i da je učestvovao u navedenom projektu, Sindikat je dao skromni doprinos gdje smo prezentirali prisutnim delegacijama, opremu koju posjeduje granični policajac Bosne i Hercegovine. Kako Bugarska predsjedava Europskom unijom projekat EPU je predstavljen premijeru Bugarske, ministru unatrašnjih poslova Bugarske i članovima Europskog parlamenta gdje bi trebao da dobije konačan epilog, tj. direktiva Europske unije. Nakon konferencije održana je pres konferencija, ispred brojnih Bugarskih tv i radio stanica, kao i dopisnici iz drugih europskih zemalja. Pres konferenciju su vodili svi predsjednici prisutnih policijskih Sindikata.

02 Apr
Novi Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje

Objavio: Veb Admin | Objava: 4 | 02. 04. 2018 | 17:44

Poštovani, želimo vas upoznati da je Uprava za indirektno oporezivanje BIH dobila jedan novi, demokratski, otvoreni Sindikat, koji je 5. januara 2018. godine registriran kod Ministarstva pravde BIH, pod nazivom: Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (SUINO, u daljem tekstu: Sindikat). Osnovni ciljevi novog Sindikata su zaštita prava na rad i ostalih prava koja proizilaze iz radnih odnosa, ekonomska, socijalna i druga zaštita članova Sindikata, kao i onih koji to nisu, kroz davanje prijedloga za unaprjeđenje na svim poljima sindikalnog djelovanja. Ističemo da je Sindikat za dva mjeseca svoga djelovanja okupio 800 članova (ili preko 33 posto od ukupno uposlenih u UIO), a svakim danom ta brojnost je veća. Ovo sve govori o našoj ozbiljnosti i potrebi da stvorimo jedan Sindikat koji će se, prvenstveno baviti aktivnostima u smislu zaštite prava zaposlenih u UIO! Već na samom početku zadobili smo povjerenje uposlenika UIO kroz razne aktivnosti unutar institucije, ali ostvarili smo i izvan institucionalno djelovanje kroz suradnju sa drugim sindikatima, prije svega sa Savezom sindikata policijskih agencija u BiH, kao i Sindikatom državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH. Posebno želimo istaknuti značaj UIO, kao najvažnije državne institucije u smislu fisklane stabilnosti cijele Bosne i Hercegovine. Od prikupljenih prihoda od indirektnih poreza u najvećoj mjeri se finansiraju svi nivoi vlasti u BiH: država, entiteti, kantoni i opštine i Distrikt Brčko. S druge strane kada su u pitanju plate i naknade zaposlenih u UIO napominjemo da smo potpuno marginalizirani. Sve to i jeste povod da se na samom početku oglasimo (i pridružimo ostalim sindikatima) u cilju zaštite svojih prava, prije svega prava na plate i naknade, koja su ispod svih kategorija i značajno odstupaju od porasta realnih troškova života, čime je izravno ugrožena egzistencija zaposlenih u UIN. U vezi s tim i naš Sindikat izražava svoje negodovanje na poduzete mjere, koje se odnose na donošenje odluka u vezi sa: 1. Obračunom osnovica za plate - dva puta su smanjene i kao takve se primjenjuju od 2012. godine. U periodu od 2008. godine do 2012. godine osnovica za obračun plate smanjena je sa 535,00 KM na 495,00 KM, a nakon toga na 475,00 KM i ista se koristi za obračun od 2012. godine do danas. 2. Topli obrok sa 12,70 KM smanjen je na 6,00 KM, kao i dnevnice za službeni put u Bosni i Hercegovini sa 50,00 KM na 25,00 KM, dok su u istom periodu nekoliko puta povećane plate na entitetskim i kantonalnim nivoima. 3. Regres - smanjen sa 586,00 KM (u periodu od 2008. godine do 2012. godine) na 300,00 KM i isti se koristi za obračun od 2012. godine do danas. 4. Osiguranja od nesreće - ne postoje, kao ni redovni zdravstveni pregledi koji bi trebali biti obavezni, niti postoji Zakon o zaštiti na radu na državnom nivou. Prema posljednjim nezvaničim informacijama Vijeće ministara priprema novo smanjenje osnovice za obračun plate za budžetsku 2019. godinu, a u cilju povećanja plata za vojnike u Oružanim snagama, što smatramo potpuno neprihvatljivim kad su u pitanju službenici UIO. Bez namjere da bilo čime dovodimo u pitanje povećanje plate vojnicima u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, smatramo da bi Vijeće ministara BiH trebalo iznaći način da istu uveća kroz povećanje budžeta ili da izvrši preraspodjelu sredstava sa drugih budžetskih stavki, a nikako smanjenim osnovice ostalih budžetskih korisnika na nivou BiH. Isto tako, Sindikat UIO smatra da zaposleni u ovoj instituciji moraju imati poseban status kad je u pitanju Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH. Ovo prije svega zbog značaja same institucije od čijeg uspješnog rada ovisi kompletna fiskalna stabilnost Bosne i Hercegovine. Kao primjer želimo navesti Republiku Makedoniju, čija Vlada je prepoznala značaj Porezne uprave Makedonije i službenike te institucije izdvojila od ostalih državnih službenika na način da isti imaju dodatak na platu u iznosu od 30 posto, a što je podržao i MMF. Novi Sindikat UIO uskoro postaje reprezentativni Sindikat, te vas uz ostale reprezentativne sindikate BIH, pozivamo na vašu obavezu u pogledu konsultacija sa sindikatima, a u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, član 94. stav 1. tačka a), koji definiše da reprezentativni sindikat ima pravo da bude konsultiran prije donošenja općeg akta koji se tiče radnog statusa i plata njegovih članova. Također Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, član 57. stav (2), definisano je da će Vijeće ministara prilikom izrade podzakonskih akata izvršiti konsultacije sa predstavnicima reprezentativnog sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine. Smatramo da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine treba dosljedno postupiti u izvršenju svojih obaveza, kada je u pitanju Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, uz poštivanje međunarodnih propisa i Konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala i koji su samim tim obvezujući. Imajući u vidu da na nivou institucija Bosne i Hercegovine ne postoji Kolektivni ugovor, stav Sindikata UIO jeste da je time direktno ugrožen položaj zaposlenih u institucijama BiH, u odnosu na nivo entiteta u Bosni i Hercegovini. Također, izražavamo nezadovoljstvo u pogledu Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine, za koju je i ured Ombudsmana utvrdio da nije zakonita - navodi se u pismu Sindikata UIO.

29 Mar
U službi zaštite građana i njihove imovine

Objavio: Veb Admin | Objava: 3 | 29. 03. 2018 | 23:53

U brdu informacija na portalima i printanim medijima kroz crne hronike i vijesti o negativnim događanjima u našem društvu, zasjene sve one članke i informacije o nekom dobrom, humanom i sličnom djelu. Da ne bi tako uvijek i bilo evo jednog dobrog primjera našeg kolege, pripadnika jedinice granične policije Gradiška koji je van dužnosti u prisustvu svoje porodice, rizikujući mnogo negativnih posljedica kako sebe tako i porodice. Našao se u blizini izvršenja krivičnog djela teška krađa, te pravovremenom reakcijom spriječio bjekstvo lica koje je izvršilo tešku krađu, lice zadržalo do dolaska policije ZE-DO kantona. Svojim hrabrim činom vraća nam vjeru da u policiji rade zaista istinski policajci koji su spremni reagovati kad to od njih i ne zahtjeva služba, ali zahtjevaju građani i moral pripadnika da u svakom mogućem momentu stanu u zaštitu imovine i lica, za što su i dali zakletvu. Sindikat granične policije BiH pozdravlja hrabar i odlučan čin našeg pripadnika i želi mu mnogo sreće i uspjeha u radu.

12 Mar
Prijem za penzionisane članove Sindikata Granične policije BiH

Objavio: Veb Admin | Objava: 2 | 12. 03. 2018 | 13:09

U sjedistu Granične policije u Sarajevu, 12.03.2018. godine upriličen je prijem za 36 penzionisanih policijskih službenika Granične policije, članova Sindikata GP BiH koji su u prošloj godini ispunili uslov za zasluženu penziju. Penzionisanim kolegama Sindikat GP BiH, je uručio prigodne poklone kao dugogodišnjim svojim članovima u znak zahvalnosti na kolegijalnoj dugogošnjoj sindikalnoj solidarnosti. Ispred Sindikata GP BiH prisutnima se obratio predsjednik Sindikata, koji je kolegama zahvalio na podršci Sindikatu svojim skromnim članarinama i poželio im da dugo uživaju u zasluženoj penziji. Ispred rukovodstva Granične policije BiH prisutnima se obratili načelnik Kabineta Radiša Samardžija, Načelnik Uprave za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu Vladimir Popović i načelnik Uprave za administraciju Mustafa Ovčina.

13 Sep
Predstavnici Sindikata Granične policije BiH na konferenciji u Varšavi

Objavio: Veb Admin | Objava: 1 | 13. 09. 2016 | 12:09

Delegacija Sindikata Granične policije u sastavu zamjenik predsjednika Goran Jeličić i predsjednik Skupštine Sindikata Matović Dragan, učestvovali su u Varšavi na konferenciji Evropske policijske unije najveće policijske organizacije u Evropi. Tema konferencije je zauzimanje jedinstvenog stava evropskih policijskih organizacija o zaštiti policajaca prilikom upotrebe sredstava prinude i uspostavljanju približnih standarda kada su zarade u pitanju. Pre konferencije rukovodstvo EPU je obavilo konsultacije sa Martinom Šulcom, predsjednikom Evropskog parlamenta, koga po završetku konferencije treba da obavestimo o zaključcima konferencije. Naša ideja je da se riješi pitanje minimuma zarada policajaca u EU, ali i u BiH. Dogovoreno je da se zatraži od EU da pomognu našim Vladama u postizanju evropskih standarda kad su u pitanju zarade i oprema policije u BiH. Naše inicijative i prijedlozi će biti poslate gospodinu Šulcu i Evropskom parlamentu, istakao je zamjenik predsjednika Sindikata Granične policije Goran Jeličić.